Projekt „Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji“ AMIF/10/04 

Doba realizace projektu: 1.9.2016 – 31.8.2019
Místo realizace: Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Partner: Diecézní charita Litoměřice
Financováno: Národní program Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky

Poskytuje sociálněprávní poradenství, kurzy ČJ a sociokulturní orientace, přednášky pro cizince, integrační aktivity, služby informačního centra, workshopy, vzdělávací akce. Centrum cizinců působí v Poradní platformě pro integraci cizinců v Ústeckém kraji. Cílovou skupinou jsou příslušníci třetích zemí, kteří legálně pobývají na území Ústeckého kraje, osoby s udělenou mezinárodní ochranou a místní veřejnost.

Součástí projektu je i provoz Informačního centra, které je určeno státním příslušníkům třetích zemí, osobám s udělenou mezinárodní ochranou a veřejnost. V informačním centru může cílová skupina bezplatně využívat 8 počítačů s internetem, knihovnu s českými i cizojazyčnými tiskovinami, DVD, TV se satelitem a audiovizuálním vybavením. Cílová skupina může využít i pravidelně odebírána vybraná česká a cizojazyčná periodika. Cizinci se zde mohou informovat o aktuálním dění v ČR i v zemi svého původu.

Významnou součástí projektu je i široká nabídka kurzů českého jazyka.