Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019
Místo realizace: Hl. m. Praha
Realizátor:  Integrační centrum Praha, o.p.s.
Financováno: Národní program Azylového, migračního a integrační fond a rozpočet Ministerstva vnitra České republiky

Jako partner se Poradna pro integraci podílí na projektu Integrační centrum Praha VI, kde jsou cílovou skupinou projektu cizinci ze třetích zemí (CTZ). Zvláštní pozornost je věnována zranitelným skupinám, nově příchozím CTZ i majoritní společnosti. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv. žadatelé).

Tříletý projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-V.

 

Cizincům z třetích zemí projekt nabízí

 • Právní a sociální poradenství
 • Kurzy českého jazyka
 • Kurzy socio-kulturní orientace
 • Pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority)
 • Bezplatné využití nabídky Informačního centra (informační servis, internet, knihovna, volné prostory).

 

Dále je v rámci předkládaného projektu realizováno:

 • Naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování, koordinace všech aktérů na poli)
 • Integrace a podpora neziskového sektoru
 • Terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ)
 • Vzdělávání odborníků, vzdělávání žáků v MŠ a studentů na SŠ
 • Informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu)
 • Monitoring situace CTZ v Praze (informace z terénu)

 

Poradna pro integraci jako partner zajišťuje realizaci projektu prostřednictvím právního a sociálního poradenství na pobočce Praha 4 – Pankrác. Poradenství je poskytováno právníky a sociálními pracovníky Poradny pro integraci.